Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Sổ sách - Chứng từ - Báo cáo

Hướng dẫn cách làm sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán

Các bạn sẽ được tiếp cận các bài viết để biết cách lập bảng cân đối kế toán, thuyết minh bctc, báo cáo kết quả kinh doanh... một cách thực tế nhất

 • Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 48

  Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 48

  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Kế toán Hương Giang xin chia sẻ hệ thống danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính.

 • Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

  Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

  Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN, nguyên tắc lập, cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán.

 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

  Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

  Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nội dung, kết cấu báo cáo, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200

  Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: Trực tiếp và gián tiếp. Bài viết này Kế toán Hương Giang xin hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết: Nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

  Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kế toán Hương Giang xin hướng dẫn cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09 - DN chi tiết từng chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

  Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

  Hướng dẫn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản chi tiết từng chỉ tiêu, nguyên tắc lập và cơ sở để lập bảng cân đối tài khoản.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.