Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Hướng dẫn định khoản - Hạch toán

Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán

Bạn chưa biết cách định khoản? Hãy xem các bài viết trong mục này. Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán..

 • Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

  Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

  Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Hướng dẫn học nguyên lý kế toán

 • Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

  Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

  Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 • Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911 theo TT 200

  Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911 theo TT 200

  Cach hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh: Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

 • Cách hạch toán chi phí thuế TNDN - Tài khoản 821 theo TT 200

  Cách hạch toán chi phí thuế TNDN - Tài khoản 821 theo TT 200

  Cách hạch toán chi phí thuế TNDN Tài khoản 821. Cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý, cách hạch toán tiền thuế TNDN nộp thừa - nộp thiếu khi quyết toán thuế cuối năm theo Thông tư 200

 • Cách hạch toán chi phí khác - Tài khoản 811 theo TT 200

  Cách hạch toán chi phí khác - Tài khoản 811 theo TT 200

  Tài khoản 811- Chi phí khác theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán thu nhập khác Tài khoản 711 theo TT 200

  Cách hạch toán thu nhập khác Tài khoản 711 theo TT 200

  Tài khoản 711 - Thu nhập khác Theo Thông tư 200 phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

 • Cách hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 theo TT 200

  Cách hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 theo TT 200

  Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...) .

 • Cách hạch toán Chi phí bán hàng Tài khoản 641 theo TT 200

  Cách hạch toán Chi phí bán hàng Tài khoản 641 theo TT 200

  Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển. . .

 • Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200

  Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200

  Tài khoản 635 - Chi phí tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.
Tìm thấy trang này qua từ khóa: hạch toánđịnh khoảntài khoảnkế toán