Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Kỹ năng làm kế toán tổng hợp

Các kỹ năng cần biết khi làm vị trí kế toán tổng hợp

Các bài viết về kinh nghiệm thực tế khi làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và nâng cao về kế toán tổng hợp

  • Cách xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 200

    Cách xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 200

    Nợ phải thu khó đòi hạch toán vào tài khoản nào? Cách hạch toán xóa sổ khoản nợ phải thu khó đói? Bài viết này Kế toán Hương Giang xin hướng dẫn cách hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi, cách hạch toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo Thông tư 200.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.