Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - info@ketoanhuonggiang.com Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
Địa chỉ: 68C Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Các mức xử phạt vi phạm liên quan đến Thuế

Thông tin về các mức xử phạt vi phạm liên quan đến Thuế, xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Thứ Hai, 03:14CH 18/06/2018

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất
Hình ảnh minh họa

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

** Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

  • Từ ngày 1/7/2016

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

  • Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp 

  • Trước ngày 1/1/2015:

– Số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

– Số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,07% X (Tổng số ngày chậm nộp – 90)

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

** Trước đó: 

Cụ thể: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:

  •  Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/1/2015 trở đi:

– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

  •  Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:

a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm

b. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

  • Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

4. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339, 338
Có các TK 111, 112,. . .

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Cách tính phạt chậm nộp qua các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Công ty A, thực hiện kê khai Thuế GTGT quý 2 năm 2016 ra số tiền phải nộp là 10 triệu đồng, nhưng chưa tiến hành nộp thuế .

Đến ngày 15/8/2016, công ty A mới nộp số tiền thuế GTGT của quý 2/2016 => Số tiền nộp chậm được xác định như sau:

Xác định số ngày chậm nộp:

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

- Thời hạn nộp tiền thuế GTGT quý 2/2016 là ngày 30/07

=> Ngày chậm nộp được tính từ 01/08/2016 (do 31/07/2016 là chủ nhật) đến ngày nộp 15/8/2016.

=> Tổng số ngày chậm nộp là: 15 ngày

Xác định số tiền chậm nộp bằng công thức:

Số tiền phạt chậm nộp = số tiền chậm nộp X 0,03% X số ngày chậm nộp.

= 10.000.000 x 0,03% x 15 = 45.000 đồng.

Ví dụ 2: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

- Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

Ví dụ 3: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp thuế E. Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2014. Ngày 30/5/2014, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/5/2014.

giangmeo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 19K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.