Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Kế toán Xây dựng

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, kế toán công trình

Các kinh nghiệm thực tế khi làm kế toán xây dựng, hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm công trình xây dựng

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn - trực tiếp

Thứ Tư, 09:37CH 12/07/2017

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn - trực tiếp

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn - trực tiếp
giá thành

Phương pháp tính giá thành giản đơn hay còn gọi là trực tiếp.

Điều kiện áp dụng:
     Phương pháp này áp dụng ở trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào tới khi sản phẩm hoàn thành, số lượng mặt hàng ít, khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo như công nghiệp khai thác, sản xuất điện, nước.

- Cách tính giá thành:

+ Trường hợp không có sản phẩm dở dang hoặc ít và ổn định thì không cần tổ chức đánh giá, lúc này tổng số chi phí đã tập hợp được trong kỳ cho từng đối tượng cũng bằng giá thành của sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ hoàn thành trong kỳ.
 Công thức tính: 

Tổng giá thành   =   Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

 
                                               Tổng giá thành
Giá thành đơn vị = --------------------------------------------
                                   Số lượng thành phẩm hoàn thành
 
+ Trường hợp cuối kỳ có nhiều sản phẩm làm dở, không ổn định, thì cần phải tổ chức đánh giá lại theo các phương pháp thích hợp:
 

Z = DDK + C – DCK

 Z: giá thành

DDK: dở dang đầu kỳ
DCK: Dở dang cuối kỳ
C: Chi phí

Ví dụ : Tại một doanh nghiệp sản xuất tháng 6/N có tài liệu như sau (nghìn đồng):
Sản phẩm dở dang đầu tháng theo nguyên liệu trực tiếp 20.000
Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được:
- Chi phí NVLTT : 180.000
- Chi phí NCTT: 28.800
- Chi phí SXC: 21.600
Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 160 SP, còn lai 40 SP đang dở dang.
Yêu cầu: Lập bảng tính giá tính thành sản phẩm A, biết rằng sản phẩm đang làm dở dang đánh giá theo chi phí NVLTT.
 

Lời giải:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ = 20.000 +180.000
160 + 40
x  40 = 40.000

 
Bảng tính giá thành sản phẩm A, số lượng: 160 SP

ĐVT : Nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT 20.000 180.000 40.000 160.000 1000
Chi phí NCTT - 28.800 - 28.800 180
Chi phí SXC - 21.600 - 21.600 135
Tổng cộng 20.000 229.600 40.000 210.400 1.315
giangmeo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 51K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.