Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Mẫu hóa đơn

Các mẫu hóa đơn VAT - mẫu hóa đơn GTGT

Các mẫu hóa đơn mới nhất, mẫu hóa đơn gtgt 01GTKT3/001, mẫu BC21/AC, theo thông tư 39/2014...

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Thứ Bảy, 03:29CH 02/04/2016

Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ kế toán khác, trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc
CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 001/2014/UQ  ---------------------------------

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2014

 

GIẤY ỦY QUYỀN
 

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): .......................................
Chức vụ: Giám đốc...................................................
Số CMND: .....................   Ngày cấp: .........................  Nơi cấp: ...................................
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): ...............................................
Chức vụ: .....................................................
Số CMND: ....................  Ngày cấp: .........................  Nơi cấp: .......................................
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
 
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty A.
 
“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...
- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:
 
- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...
- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

 
Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ và tên)      (Ký, ghi rõ họ và tên)  
   

Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 188K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.