Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Hệ thống chuẩn mực kế toán

Các chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Cập nhất hệ thống chuẩn mực kế toán viêt nam mới nhất, các chuẩn mực chung, chuẩn mực tài sản cố định, chuẩn mực hàng tồn kho,...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Thứ Hai, 08:51SA 28/03/2016

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư cụ thể như sau:

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:

1. Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho

2. Chuẩn mực kế toán số 03 tài sản cố định hữu hình

3. Chuẩn mực kế toán số 04 tài sản cố định vô hình

4. Chuẩn mực kế toán số 14 doanh thu và thu nhập khác
 
(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:
 5. Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung

6. Chuẩn mực kế toán số 06 - Thuê tài sản

7. Chuẩn mực kế toán số 1o- ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

8. Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng

9. Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay
 
(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:
 11. Chuẩn mực kế toán số 05 - Bất động sản đầu tư
12. Chuẩn mực kế toán số 07 - các khoản đầu tư vào công ty liên kết

13. Chuẩn mực kế toán số 08 - Thông tin chính về những khoản vốn góp liên doanh

14. Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày các báo cáo tài chính

15. Chuẩn mực kế toán số 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản ĐT vào cty con

16. Chuẩn mực kế toán số 26 - Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:

17. Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

18. Chuẩn mực kế toán số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.
 19. Chuẩn mực kế toán số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20. Chuẩn mực kế toán số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

21. Chuẩn mực kế toán số 28 - Báo cáo bộ phận
22. Chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót


(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006  của Bộ trưởng bộ tài chính)
 
Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:

23. Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh

24. Chuẩn mực kế toán số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

25. Chuẩn mực kế toán số 19 - Hợp đồng bảo hiểm;

26. Chuẩn mực kế toán số 30 - Lãi trên cổ phiếu
 
(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)
 

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 167K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.
Tìm thấy trang này qua từ khóa: chuẩn mực kế toánchuan mua ke toanchuan muc chung