Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Thuế môn bài - Các Thuế khác

Hương dẫn thuế môn bài - các loại thuế khác

Cách lập tờ khai thuế môn bài, kê khai thuế môn bài qua mạng, cách viết giấy nộp tiền vào NSNN

Cách lập tờ khai Lệ phí môn bài 01/LPMB (TT80/2021)

Thứ Hai, 04:26CH 11/09/2023

Kế toán Hương Giang hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB (TT80/2021)

Cách lập tờ khai Lệ phí môn bài 01/LPMB (TT80/2021)
cách lập tờ khai LPMB

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

a) Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừachuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Nghĩa là:

- Doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc Khi nào có thay đổi về vốn thì nộp.

- Nếu mở thêm Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì Phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh đó.

- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm sau.

Ví dụ: Công ty CP HĐ thành lập ngày 2/8/2023 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/1/2024.

- Ngày 27/4/2024 Công ty thay đổi vốn điều lệ -> Công ty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2025 chậm nhất là ngày 30/01/2025. (Nếu không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai, chỉ cần nộp Tiền lệ phí môn bài)


Cách nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế như sau: ( có 3 cách)

- Lập rồi nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế.

- Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên phần mêm HTKK rồi nộp qua mạng thuedientu.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

- Lập và nộp trực tuyến qua mạng trên trang: thuedientu.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

==> Trước khi lựa chọn cách nộp bản giấy trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bản giấy không nhé (Vì thông thường các Cơ quan thuế hiện tại sẽ nhận qua mạng).


CÁCH 1: LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI TRỰC TIẾP.

- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp thì các bạn tải mẫu tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB.

- Sau khi tải về, các bạn điền thông tin (Cách viết Tờ khai lệ phí môn bài như bên dưới sẽ hướng dẫn) -> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.


CÁCH 2: LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI TRÊN HTKK RỒI NỘP QUA MẠNG:

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" - > "Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)":

- Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài -> (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem tại Bước 4 bên dưới)

=> Sau khi đã lập xong Tờ khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK các bạn kết xuất XML => Rồi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn -> Rồi nộp qua mạng trên đó (Chi tiết xem Cách 3 bên dưới).


CÁCH 3: LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI QUA MẠNG TRỰC TUYẾN THUEDIENTU.

- Đây là cách tiện và nhanh nhất.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài trên thuedientu như sau:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng MST của DN (tức là Tài khoản chữ ký số của DN).

Chú ý: Các bạn đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường.

Ví dụ: MST là: 0152465875 thì các bạn gõ vào: 0152465875-QL. nhập mật khẩu như khi đăng nhập bình thường.

-> Chi tiết xem tại bước 2:


- Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn kiểm tra xem DN đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài chưa, cụ thể như sau:

a. Nếu là DN mới thành lập thì chắc phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài (vì lần đầu).

b. Nếu là DN đang hoạt động -> Mở thêm Chi nhánh hoặc khai khi thay đổi vốn điều lệ -> Thì các bạn phải kiểm tra xem DN m đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài chưa.

Cách kiểm tra như sau: Các bạn bấm vào mục "Khai thuế" -> "Đăng ký tờ khai" -> Trên đó sẽ hiển thị toàn bộ các Tờ khai thuế mà DN đã đăng ký:

- Nếu các bạn đã thấy Mẫu 01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) trong danh sách đó (Tức là đã đăng ký rồi) -> Thì không phải đăng ký nữa -> Sẽ kê khai trực tuyến luôn (Cách kê khai xem tại "Cách kê khai thuế môn bài" bên dưới)

- Nếu các bạn chưa thấy Mẫu 01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) trong danh sách đó (Tức là chưa đăng ký) -> Thì phải đăng ký -> Xong thì mới kê khai trực tuyến trên trang thuedientu được.

-> Chi tiết xem tại bước 2 dưới đây nhé:


Bước 2: => Chi tiết Cách đăng nhập bằng MST-QL; Cách đăng ký Tờ khai lệ phí

môn bài ...

-> Các bạn xem chi tiết tại đây nhé: Cách kê khai lệ phí môn bài.


Bước 3: Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến trên thuedientu:

Chú ý: Phải làm xong Bước 2 -> Thì mới làm được Bước 3 này.

- Bấm vào mục "Khai thuế" -> "Kê khai trực tuyến"

-> Lựa chọn Tờ khai "01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021)" -> Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung -> Kiểm tra năm kê khai (có đúngnăm muốn kê khai không) -> Tiếp tục.

- Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài -> Các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai này, cách kê khai xem tiếp Bước 4 bên dưới.

Bước 4: Cách lập tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB theo TT 80:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm 2023

[02] Lần đầu □ [03] Bổ sung lần thứ □

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

[04] Người nộp lệ phí: ..........Công ty TNHH AN.......

[05] Mã số thuế: .........0126598752................

[06] Đại lý thuế (nếu có):..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:..................ngày ..........................

[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm: □

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

 

             

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ (Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài

Số tiền lệ phí môn bài phải nộp

Số tiền lệ phí môn bài được miễn

Trường hợp miễn lệ phí môn bài (Ghi trường hợp được miễn theo quy định)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (6 )- (8)

(8)

(9)

1

Người nộp lệ phí môn bài

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH An
(Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin, không phải ghi)

Hà Nội,
Quận Hai Bà Trưng

(Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin, không phải ghi)

0126598752
(Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin, không phải ghi)

7.000.000.000
(Căn cứ vào giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư để ghi vào đây)

2.000.000
(Vì vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ nên mức lệ phí môn bài phải nộp là Bậc 2 - 2tr đồng -> Nên tích mũi tên xuống chọn dòng 2tr)

0
(Cột này phần mềm sẽ tự động lấy số liệu)

2.000.000
(Cột này phần mềm sẽ tự động lấy số liệu)

Tổ chức mới thành lập
(Các bạn xác định xem doanh nghiệp mình thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài nào -> Thì tích vào đấy)

2

Địa điểm kinh doanh (Ghi rõ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng địa điểm kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..............................

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 

..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếucó)/Ký điện tử)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

=> Sau khi kê khai xong, các bạn "Hoàn thành kê khai"

-> Rồi ký nộp trực tiếp trên trang đó.

- Nộp xong, các bạn có thể bấm vào "Tra cứu" => "Tờ khai" => Để kiểm tra xem tình trạng nộp Tờ khai thành công hay chưa.

- Các bạn nhớ phải nộp tiền lệ phí môn bài nữa .


CÁCH LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO CHI NHÁNH CÙNG TỈNH:

Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

 k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Như vậy:

- Nếu chi nhánh ở Cùng Tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài chi nhánh tại Cơ quan thuế trụ sở chính.

- Nếu chi nhành ở Khác Tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài chi nhánh tại Cơ quan thuế Chi nhánh.

Cụ thể:

-> Các bạn sẽ dùng MST của Công ty để đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Tích chọn "Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm"

 

Kê khai vào dòng số 2 trên Tờ khai - Địa điểm kinh doanh:

-> Cụ thể: Các bạn ghi rõ Tên chi nhánh theo như trên giấy phép kinh doanh -> Địa

chỉ, MST chi nhánh -> Cột (5) Vốn điều lệ không ghi -> Cột (6) Mức lệ phí môn bài thì Tích để chọn mức phù hợp (Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì chọn mức 1.000.000. Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì chọn mức 500.000)

-> Nếu thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì tích vào Cột số (9) để chọn.

- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh cũng như trên: Tức là ngày 30/1 năm sau

Ví dụ: Công ty An thành lập Chi nhánh ngày 29/08/2023 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh là ngày 30/1/2024.


CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI CHO CHI NHÁNH KHÁC TỈNH:

Trường hợp này: Các bạn phải mua Chữ ký số cho Chi nhánh (Vì chi nhánh sẽ phải trực tiếp kê khai với Chi cục thuế quản lý Chi nhánh).

-> Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của Chi nhánh: Ví dụ: 0106258659632 -> Chọn "Tờ khai lần đầu"

-> Kê khai vào dòng số 1 trên Tờ khai - Người nộp lệ phí môn bài:

-> Trong Tờ khai Cột (5) Vốn điều lệ không ghi -> Chỉ cần tích chọn vào "Cột số 6

- Mức lệ phí môn bài" -> Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì chọn mức 1.000.000. Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì chọn mức 500.000.

- Nếu thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì tích chọn vào Cột số (9) -> Chọn đối tượng được miễn lệ phí môn bài.

- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh cũng như trên: Tức là ngày 30/1 năm sau

Ví dụ: Công ty An thành lập Chi nhánh ngày 21/09/2023 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài của chi nhánh là ngày 30/1/2024.


LƯU Ý:

- Sau khi các bạn đã nộp xong Tờ khai Lệ phí môn bài cho Cơ quan thuế -> Tiếp đó các bạn phải nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Tiền thuế môn bài.

 


Đăng bởi: Yến Nguyễn
  • in
  • Lượt xem: 11K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.