Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Kế toán bán hàng

Hướng dẫn kế toán bán hàng, hạch toán giá vốn

Hướng dẫn các kế toán bán hàng biết cách hạch toán thực tế, hàng bán trả chậm trả góp, hạch toán chiết khấu thương mại...

Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Thứ Tư, 04:52CH 16/05/2018

Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền
hình ảnh minh họa

Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

 

Kế toán doanh nghiệp không ít lần lúng túng khi gặp phải tình trạng hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền với những trường hợp này chứng từ cần thiết gồm những gì, kế toán phải hạch toán ra sao để đúng quy định về hàng quảng cáo, khuyến mãi,ketoanhuonggiang.com xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán nhóm hàng hóa đặc biêt trên.

I. Hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền, dịch vụ dùng để cho biếu tặng bộ tài chính quy định tại TT133 và TT200

  • Quy định hạch toán với sản phẩm hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo
  • Điều kiện để nhóm hàng hóa, dịch vu, khuyến mãi, quảng cáo phải có đăng ký với sở công thương từng mặt hàng cụ thể theo quy định của pháp luật về luật thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại.

Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT với hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Cách viết hóa đơn nhóm mặt hàng này được quy định tại khoản 7 điều 3 TT26/2015/TT-BTC người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ gồm cả các trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hay để cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

 Viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi,dịch vụ quảng cáo được quy định tại khoản 7 điều 3 TT26/2015/TT-BTC

Quy định về thuế GTGT khi tính cho hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo

Được quy định tại khoản 5 điều 7 của TT 219/2013/TT-BTC thì với những mặt hàng này giá tính thuế được xác định là bằng 0. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được đăng ký để khuyến mãi mà doanh nghiệp không sử dụng vào mục đích đó thì phải kê khai và nộp thuế như hàng hóa dịch vụ dùng để cho biếu tặng.

Về quy định khấu trừ thuế GTGT với hóa đơn đầu vào hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền được Bộ tài chính quy định tại khoản 5 điều 14 TT219/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào với hàng khuyến mãi được tính khấu trừ.

Cách tính thuế TNDN với hàng dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

  • Quy đinh về mặt hàng này đã được Bộ tài chính hướng dẫn tại điểm 2.2.1 khoản 2 điều 6 TT78/2014/TT-BTC quy định là khoản chí phí khuyến mãi sẽ được tính vào khoản chi được trừ nhưng không được vượt quá 15%.
  • Từ năm 2015 trở đi thì các khoản chi phí hàng khuyến mãi, quảng cáo này sẽ không bi khống chế ở mức 15% mà sẽ được trừ toàn bộ.

II. Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền 

Thông tư TT200 và TT133 của Bộ tài chính quy định cụ thể về hạch toán hàng khuyễn mãi, quảng cáo không thu tiền tương ứng với mỗi bên: đại lý phân phối và nhà cung cấp như sau:

TH1: Áp dụng với bên bán

a,Nếu bên bán sản xuất ra dùng để khuyến mãi, quảng cáo mà không thu tiền hay kèm theo  các điều kiện khác như sản phâm, hàng hóa, kế toán hạch toán:

Nợ TK 641 (chi phí sx sản phẩm, giá vốn hàng hóa theo TT200)

Nợ TK 6421 (tính theo TT133)

  Có TK 155, 156

 b,Nếu bên nhà cung cấp sản xuất hàng khuyến mãi, quảng cáo, dịch vụ mà khách hàng chỉ được lấy kèm theo điều kiện mua hàng mới được tặng sản phẩm kèm theo. Kế toán phải mua sản phẩm. phân bổ số tiền để tính vào doanh thu cho cả hàng khuyến mãi và hàng đươc tính vào giá vốn hàng bán.

Khi kế toán xuất hàng khuyến mãi thì ghi nhận giá trị hàng khuyến mãi và giá vốn hàng bán.

Nợ TK 632

   Có TK 155, 156

Sau đó ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mãi bằng việc phân bổ tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa  khuyến mãi, hàng hóa quảng cáo hạch toán:

Nợ TK 111, 112, 131

   Có TK511

   Có Tk 3331

hướng dẫn hạch toán hàng hàng khuyếm mại cho biếu tặng, quảng cáo không thu tiền

Đối với hàng hóa cho, biếu tặng với từng trường hợp sẽ hạch toán khác nhau 

TH2: Áp dụng với  đại lý, nhà phân phối sản phẩm hàng hóa khuyến mãi, dịch vụ quảng cáo

Nếu doanh nghiệp được  nhận hàng hóa mà không trả tiền từ nhà sản xuất dùng để khuyến mãi cho khách hàng theo chương trình thi phải theo dõi chi tiết lượng hàng tồn trong hệ thống  với bản thuyết minh báo cáo tài chính với hàng nhận và số hàng đã chi cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi.

Nếu hết chương trình mà đại lý không phải đưa lại cho nhà sản xuất số hàng đã sử dụng hết thì ghi nhận thu nhập khác chính là giá trị số hàng khuyến mãi còn lại không trả lại.

 Hạch toán: Nợ TK156

                       Có TK 711

TH3: Hạch toán hàng khuyến mãi quảng cáo không thu tiền áp dụng với bên mua

Trong trường hợp này  khi nhận hàng khuyến mãi thì người mua hạch toán như sau:

 Nợ TK 156

   Có TK 711

Nếu người bán xuất bán được hàng khuyến mãi thì hạch toán như sau:

 Nợ TK 111, 112, 131

    Có TK511

    Có TK 3331

 Đồng thời kế toán phải phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi trên tài khoản như sau:

 Nợ Tk 632

   Có TK 156

Khi bán hàng dịch vụ mà giá trị thanh toán nhỏ hơn 200.000 đồng thì kế toán không cần lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Với trường hợp bán hàng khuyến mãi, dịch vụ này khi lập hóa đơn phải lập cả bảng kê bán lẻ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

giangmeo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 54K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.