Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Thuế môn bài - Các Thuế khác

Hương dẫn thuế môn bài - các loại thuế khác

Cách lập tờ khai thuế môn bài, kê khai thuế môn bài qua mạng, cách viết giấy nộp tiền vào NSNN

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Thứ Bảy, 10:24SA 26/03/2016

bài viết này Kế toán Hương Giang xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI bàn hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

Đầu tiên các bạn cần tải mẫu 01/MBAI về
- Hoặc các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK, hoặc làm trực tuyển trên trang website của Tổng cục thuế là: Nhantokhai.

 

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
-----------------------------------------

 

T KHAI THU MÔN BÀI
 

[01] Kỳ tính thuế: năm ....ghi năm nộp thuế....

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
 

[04] Người np thuế :................ghi tên Công ty ...............
[05] Mã số thuế: ................ghi MST Công ty .....................
[06] Địa chỉ:  ....................ghi địa chỉ Công ty ...... ..............
[07] Quận/huyện: .......... [08] Tỉnh/Thành phố: .................
- Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: ....... [10] Fax: .......... [11] Email: .............
 
Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đi lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn v tin: Đng Vit Nam

Stt  
Ch tiêu
Mã ch tiêu Vn đăng ký, mc thu nhp bình quân tháng Bc môn bài Mc thuếmôn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
 

1

 
Người np thuế môn bài
.............Ghi tên Công ty.........
 

[22]

Ghi theo Quyết định
33/2008/QĐ-BTC
VD:
1804

Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD.
VD: 1.800.000
Ghi số bậc thuế môn bài. VD: Bậc 4 Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp
 
 

2

 
Đơn v trc thuc hch toán phthuc cùng đa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
................... ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)....................
 

[23]

     Ghi số tiền môn bài phải nộp
3 Tng s thuế môn bài phi np [24] Ghi tổng số tiền phải nộp  

 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 

 
NHÂN VIÊN ĐI LÝ THU
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
 
  ....,Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NP THU hoc
ĐI DIN HP PHÁP CA NGƯỜI NP THU
(Ký, ghi rõ h tên, chc v  và đóng du (nếu có))

 

VD: Công ty bạn thành lập tháng 8/2016, vốn điều lệ là 1.8 tỷ (Thuộc bậc 4)
-> (Như vậy phải nộp tiền thuế môn bài 1/2 năm vì thành lập nửa năm cuối)
-> Thì ghi vào cột: Mức thuế môn bài (6) là: 500.000.
- Nếu thành lập từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thì ghi vào Cột (6) là: 1.000.000 (cả năm)

- Các chi nhánh là 1.000.000/năm (Nếu thành lập nửa năm cuối thì cũng chỉ nộp 1/2 năm).

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 83K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.