Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - info@ketoanhuonggiang.com Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
Địa chỉ: 68C Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Kế toán thuế cần lưu ý

Các vấn đề kế toán thuế cần lưu ý

Những lưu ý khi làm kế toán thuế, xử lý thuế khi mua hàng không có hóa đơn GTGT, cách hạch toán...

Hạch toán hàng xuất đi gia công và nhận gia công như thế nào?

Thứ Tư, 02:12CH 30/05/2018

Hạch toán hàng xuất đi gia công và nhận gia công như thế nào?

Hạch toán hàng xuất đi gia công và nhận gia công như thế nào?
Ảnh minh họa

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Xuất hàng gia công có phải xuất hoá đơn?
Xuất hàng gia công có phải xuất hóa đơn?
Hàng gửi đi bán

Hàng gửi đi bán
Theo khoản 4 và 6 Điều 5 Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 quy định:
"5. Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán thành phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu để gia công lại tại cơ sở gia công khác thì phải có Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động."

Theo Điều 4 Thông tư 219 quy định: Đối tượng không chịu thuế GTGT:
"20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài."

Theo Điều 9 Thông tư 219 Quy định: Thuế suất 0%:
"+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài."

Theo Điều 7 Thông tư 219: Quy định Giá tính thuế GTGT:
"8. Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa."

Như vậy:
- Bên gửi đi gia công: Khi xuất hàng gửi đi gia công DN chỉ cần lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động
- Bên nhận gia công: Khi xuất hàng gia công trả lại thì lập Phiếu xuất kho và Chỉ xuất hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) đối với tiền công gia công và tiền Nguyên vật liệu, phụ liệu ...(Nếu bên nhận gia công cung cấp NVL, phụ liệu ...).

1. Cách hạch toán hàng gia công theo Thông tư 200

a. Cách hạch toán hàng xuất đi gia công (Bên thuê gia công):

- Khi xuất kho giao hàng để gia công:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Có các TK 152, 156.

- Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 156
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

b. Cách hạch toán hàng nhận công (Bên nhận gia công):

- Khi nhận hàng để gia công, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh BCTC.

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131, ...
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Cách hạch toán hàng gia công theo TT 133

a. Cách hạch toán hàng xuất đi gia công (Bên thuê gia công):

- Khi xuất kho hàng hoá đưa đi gia công, chế biến:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Có các TK 152, 156.

- Chi phí gia công, chế biến hàng hoá:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,. . .

- Khi gia công xong nhập lại kho hàng hoá:
Nợ TK 152, 156
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

b. Cách hạch toán hàng nhận công (Bên nhận gia công):

- Khi nhận hàng để gia công
Kế toán mở sổ theo dõi trên hệ thống quản trị của mình

- Khi xuất kho hàng để gia công, chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công
Theo dõi trên hệ thống quản trị của mình 

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng
Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được
Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

giang mèo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 11K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Từ khóa: kế toángia công
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.