Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Mẫu chứng từ tài sản cố định

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Thứ Ba, 08:41SA 29/03/2016

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán Hương Giang xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 

 
                   Kính gửi : 
 
- Tên đơn vị:
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Mã số thuế :  
        Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

        Nay Công ty ...... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Cầu giấy theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.
 

STT Tên tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tài sản cố định Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1 Ô tô Toyota Fortuner 6 năm Tháng 9/2014

 

  Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014
                                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
  (Ký và đóng dấu)

 

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 178K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.