Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
Địa chỉ: 68C Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Bài tập kế toán

Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu có lời giải

Thứ Bảy, 04:07CH 26/03/2016

Kế toán Hương Giang xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập khẩu hàng hóa, dịch vụ, ủy thác có lời giải chi tiết:

Bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu có lời giải

Cách tính thuế:

a. Khác với thuế doanh thu tính hàng tháng trên tổng doanh thu trong tháng, thuế xuất nhập khẩu được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu (XNK):
 
Thuế XNK phải nộp = SL hàng XNK  x  Đgiá hàng XNK (tiền VN) x TS thuế XNK (%)
 
b. Đơn giá hàng XNK tính bằng tiền VN để tính thuế:
+ Xuất khẩu: Đơn giá FOB ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương.
+ Nhập khẩu: Đơn giá CIF ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương
 
Bài tập 1:
- Trong tháng 10/2014 Công ty kế toán Thiên Ưng có phát sinh các nghiệp vụ sau:
 
1. Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SP A hợp đồng giá FOB là 10 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 21.000đ/USD,
2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500đ/USD,
3. Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp dồng theo giá FOB là 8 USD/ SP, phí vận chuyển vào bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 22.000đ/USD,
4. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiệ CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là 21.500đ/USD,
5. Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ.
 
Yêu cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp.
- Biết rằng: Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%.
 
Hướng dẫn giải:
 
NV1: Xuất khẩu 500 sp A:
Số thuế  XK phải nộp = 500 x (10 x 21.000) x 2% = 2.100.000
 
NV2: Nhập khẩu lô hàng B:
Số thuế  NK phải nộp = (30.000 x 21.500) x 10% = 64.500.000
 
NV3: Nhập khẩu 5.000 sp C:
Số thuế  NK phải nộp = ((5.000 x 8 x 22.000) + (5.000 x 2 x 22.000)) x 15%
= (880.000.000 + 220.000.000) x 15 % = 165.000.000
 
NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D:
Số thuế  XK phải nộp = (10.000 x 5 x 21.500) + (10.000 x 5.000) x 2%
= (1.075.000.000 + 50.000.000) x 2% = 22.500.000
 
NV5: NVL E được miễn thuế.
 
=>  Tổng số thuế XK phải nộp là: = 2.100.000 + 22.500.000 = 24.600.000
=> Tổng số thuế NK phải nộp là: = 64.500.000 + 165.000.000 = 229.500.000
 
Bài tập 2:
- Trong tháng 11/2014 Công ty TNHH Hải Nam phát sinh các nghiệp vụ như sau:
           
1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000đ/sp. Theo biên bản giám định của các cơ quan chức năng thì có 3000 sp bị hỏng hoàn toàn là do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sp này công ty bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000đ/sp.
2. NK 5.000sp D theo giá CIF là 5USD/sp. Qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. Trong kỳ công ty bán được 2.000sp với giá chưa thuế là 130.000đ/sp.
3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 500.000đ/tấn.
 
Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp.
- Biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5%. Thuế GTGT là 10%.
 
Hướng dẫn giải:
 
1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì có 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển:
 
a. Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp.
 
- Thuế NK phải nộp là: = QNK x CIF x t = 177.000 x 100.000 x 10%  = 1.770.000.000 (đ)
 
- Thuế GTGT phải nộp là: = 177.000 x 150.000 x 10%   =  2.155.000.000 (đ)
 
2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sản phẩm:
Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp.
 
- Thuế NK cho 4.700 sp B là: = 4.700 x 5 x 18.000 x 15%  = 63.450.000 (đ)
                       
- Số thuế GTGT phải nộp là: = 2.000 x 130.000 x 10% = 26.000.000 (đ)
 
3. Số thuế XK nộp cho sản phẩm C là:
= QXK x FOB x t = 1.000 x ( 4.500.000 + 500.000 ) x 5% = 250.000.000 (đ)
 
Vậy tổng các loại thuế phải nộp lần lượt là:
 
Tổng thuế xuất khẩu :
            TXK   = 250.000.000 (đ).
 
Tổng thuế nhập khẩu :
            TNK­    = 2.655.000.000 + 63.450.000
                      = 2.718.450.000 (đ).
 
Tổng thuế GTGT phải nộp là :
            VAT     = 225.000.000 + 26.000.000
                        = 251.000.000 (đ).
 

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 122K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.