Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - info@ketoanhuonggiang.com Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
Địa chỉ: 68C Nguyễn Sỹ Sách - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Bài tập kế toán

Bài tập về định khoản nguyên lý kế toán có lời giải

Thứ Bảy, 04:00CH 26/03/2016

Với mục đích giúp đỡ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Hương Giang xin chia sẻ bài tập nguyên lý kế toán cơ bản và tổng hợp với đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và hướng dẫn cách định khoản bài tập nguyên lý kế toán đó.

Bài tập về định khoản nguyên lý kế toán có lời giải

Trong tháng 2/2014 tại Công Ty A phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:
 
1. Ngày 02/05/2015 mua 1 bộ điều hòa LG, giá trị: 44.000.000 đã có thuế, chi phí vận chuyển lắp đặt 2.200.000 đã có thuế. Đã thanh toán chuyển khoản.
 
Ngày 02/05/2015:
Nợ TK - 2111: 40.000.000đ (Tài sản cố định)
Nợ TK - 1332: 4.000.000đ
                    Có TK - 1121: 44.000.000đ
 
Nợ TK - 2111 : 2.000.000đ,
Nợ TK - 1332 : 200.000đ
                    Có  TK - 1121 : 2.200.000đ.
 
Hoặc các bạn có thể thực hiện 1 bút toán kép như sau:
Nợ TK - 2111: 42.000.000đ
Nợ TK - 1332: 4.200.000đ
                    Có TK - 1121: 46.200.000đ
 
2. Ngày 03/05/2014, Gửi tiền vào TK ngân hàng số tiền 500.000.000.
Ngày 03/05/2014
Nợ TK - 1121:   500.000.000
                     Có TK – 1111 : 500.000.000
 
3. Ngày 05/03/2014 Nhân viên Nam tạm ứng số tiền 10.000.000 đi công tác.
 
Ngày 05/03/2014:
Nợ TK 141: 10.000.000đ
                    Có TK 1111 : 10.000.000đ
 
4. Ngày 06/05/2014 mua hàng hóa (máy tính ACER): Số lượng  20 chiếc, giá mua chưa có thuế 5.000.000/chiếc, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho Công ty. Chi phí vận chuyển: 1.100.000đ (đã bao gồm Thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền mặt.
 
Ngày 06/05/2014
Nợ TK – 156AC: 100.000.000
Nợ TK – 1331: 10.000.000
               Có TK - 331: 110.000.000
 
Nợ TK – 156AC : 1.000.000
Nợ TK – 1331: 100.000
                Có TK - 1111 : 1.100.000
 
=> Đơn giá nhập kho của 1 ACER = 101.000.000/20 = 5.050.000
 
5. Ngày 08/05/2014 Công ty TNHH Mạnh Hùng (là khách hàng) thanh toán tiền mua hàng của kỳ trước (chuyển khoản qua ngân hàng): 50.000.000
 
Ngày 08/05/2014:
Nợ TK - 1121: 50.000.000đ
                    Có TK - 131 : 50.000.000đ
 
6. Ngày 10/05/2014, mua Hàng hoá (IPHONE 5S) của Công ty TNHH TM DV Hải Nam, số lượng: 20 chiếc. Giá mua chưa thuế: 11.000.000/chiếc, thuế GTGT 10%. Chuyển khoản thanh toán trước cho Công ty Hải Nam: 150.000.000vnđ, số còn lại chưa thanh toán. chi phí vân chuyển: 2.200.000 vnđ đã thanh toán tiền mặt.
 
Ngày 10/05/2014:
Nợ TK – 156IP : 220.000.000
Nợ TK - 1331 : 22.000.000
                      Có - TK 331: 242.000.000
 
Nợ TK - 331: 150,000,000
           Có TK - 1121 : 150,000,000
 
Nợ TK – 156IP :  2.200.000
             Có TK - 1111:  2.200.000
 
7. Ngày 15/05/2014 Công ty chuyển khoản trả nợ cho Công ty Hải Nam (Nhà Cung cấp) số tiền: 92.000.000 đồng.
Nợ TK - 331: 92.000.000
                    Có TK - 1121: 92.000.000
 
8. Ngày 16/05/2014 Rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 200.000.000 đồng.
Nợ TK - 1111: 200.000.000
                    Có TK - 1121 : 200.000.000
 
 
9. Ngày 20/05/2014 Công ty phải Nộp Thuế GTGT đầu ra số tiền: 50.000.000 đồng, nộp bằng tiền mặt.
Nợ TK 33311: 50.000.000
                    Có TK 1111: 50.000.000
 
10. Ngày 25/05/2014 Bán hàng cho Công ty Cát Tường, 10 máy tính ACER, đơn giá 8.000.000/chiếc = 80 tr. Đơn giá trên là chưa có thuế GTGT 10%. Công ty Cát Tường thanh toán qua ngân hàng.
 
Ngày 25/05/2014
Nợ TK - 131 : 88.000.000
                   Có TK - 5111 :  80.000.000
                   Có TK - 3331 :    8.000.000
 
Nợ TK - 1121 : 88.000.000
              Có TK - 131 : 88.000.000
 
Nợ TK - 632 : 50.500.000
              Có TK – 156AC: 50.500.000
 
11. Ngày 30/05/2014
- Thanh toán tiền lương cho bộ phận nhân bán hàng bằng Tiền mặt số tiền: 60.000.000
- Thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý bằng Tiền mặt số tiền: 50.000.000
 
Nơ TK - 6421 : 60.000.000
Nợ TK - 6422 : 50.000.000
          Có TK - 334 : 110.000.000
 
Nợ TK 334 : 110.000.000
                    Có TK 1111: 110.000.000
 
 

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 38K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.